Informacja o usunięciu danych

§1
Usunięcie danych osobowych

W celu usunięcia swoich danych osobowych prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta i przesłanie wniosku na temat usunięcia danych osobowych z serwisu na adres e-mail: bok@citiprint.pl

W składanym wniosku proszę zamieścić informacje:

  • data i miejsce sporządzenia wniosku;
  • dane osoby składającej wniosek;
  • dane administratora danych (citiPrint s.c., ul. Towarowa 41/209, 61-893 Poznań), do którego się zwracamy z wnioskiem;
  • zawarcie żądania o usunięcie danych osobowych z podaniem podstawy prawnej, czyli art. 17 RODO  i wskazaniem czy chcemy usunąć nasze dane w całości czy tylko część z nich;
  • podpis wnioskodawcy;
Shopping Cart
Scroll to Top